Skip to content

eyes since they are the most probable agents to transmit diseases

Eye Flu Tips

Eye Flu Tips: આઈ ફ્લૂથી સોજી ગઈ છે આંખ? ઇન્ફેકશનથી રાહત મેળવવા આટલું કરો.

    Eye Flu Tips: આઈ ફ્લૂથી સોજી ગઈ છે આંખ?: ઇન્ફેકશનથી રાહત મેળવવા આટલું કરો: હાલ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન લોકોમાં આંખોનો ખતરો બહુ વધ્યો છે. આંકો આવવાના કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ત્યારે લોકોમાં ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે. આ એક ચેપી રોગ છે. આંખો આવી ગઈ હોય તેની આંખો… Read More »Eye Flu Tips: આઈ ફ્લૂથી સોજી ગઈ છે આંખ? ઇન્ફેકશનથી રાહત મેળવવા આટલું કરો.